Przedsiębiorstwo Komunalne
Sp. z o.o. 
we Wronkach

64-510 Wronki

ul. Ratuszowa 3

tel. 67 254 01 63

fax 67 254 06 45

e-mail: sekretariat@pk-wronki.pl

www.pk-wronki.pl

 

Od najdawniejszych czasów praktycznie do końca XIX wieku Wronki cierpiały na brak dostatecznej ilości dobrej wody do picia. Dopiero w roku 1897 dowiercono się do wydajnego źródła na podwórzu właściciela gospody i zakładu piekarskiego. Wkrótce podpisano umowę, na podstawie której miasto stało się właścicielem studni i w tym samym roku wybudowano 3 rezerwuary i 6 pomp. W latach 1911–1913 kosztem 350 tysięcy marek powstały nowoczesne wodociągi. W początkach XX w. zasięg dostawy wody był niewielki i dotyczył tylko ulic byłego śródmieścia. W tym samym czasie zaczęto budować kanalizację ogólnospławną, która na długie lata zaciążyła na sposobie odprowadzania ścieków z miasta.

 

Już w drugiej połowie XX wieku brak wody pitnej o odpowiedniej jakości determinował działania władz gminnych i zmuszał do podejmowania odpowiednich inwestycji, m.in.:

• 1972 r. – rozbudowa wodociągów – nowa stacja uzdatniania i pompowania wody przy ul. Chrobrego;

• 1980 r. – odwiert nowej studni głębinowej przy ul. Partyzantów;

• 1984 r. – odwiert nowej studni głębinowej przy ul. Powstańców Wlkp.;

• 1989 r. – stacja zasilania awaryjnego ujmująca nadmiar wody z Zakładów Ziemniaczanych;

• 1990 r. – zbiornik retencyjny o pojemności 1500 .

 

Do roku 1991 firma funkcjonowała na zasadach obowiązujących przedsiębiorstwa państwowe pod nazwą Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (PGKiM). Zachodzące na początku lat dziewięćdziesiątych przemiany gospodarcze, a zwłaszcza uchwalenie w lipcu 1990 r. pierwszej ustawy komercjalizującej przedsiębiorstwa państwowe, otworzyły również wronieckiemu zakładowi drogę do prywatyzacji.

 

W październiku 1991 roku Rada Miasta i Gminy Wronki opowiedziała się za pośrednią drogą prywatyzacji gospodarki komunalnej, podejmując uchwałę o przekształceniu przedsiębiorstwa w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, która została zarejestrowana w dniu 1 lutego 1992 r. w Sądzie Gospodarczym w Pile. Firma zajmowała się wówczas głównie dostawą wody i odbiorem ścieków oraz gospodarką mieszkaniową i inną działalnością, np. dystrybucją gazu w butlach. Jako spółka i gmina byliśmy jednymi z pierwszych w Polsce, którzy podjęli się prywatyzacji gospodarki komunalnej.

 

Wkrótce przejęte zostały stacje wodociągowe będące kiedyś własnością PGR we Wróblewie i w Pożarowie oraz stacje wodociągowe w Popowie i Nowej Wsi. W 1993 r. wykonano dodatkową studnię głębinową w Nowej Wsi. Współdziałano jednocześnie z gminą przy budowie takich obiektów jak: oczyszczalnia ścieków na osiedlu „Ogrody” (1988–1992), stacja wodociągowa w Wartosławiu, oczyszczalnia ścieków na Zamościu (w 1998 r.) i stacja wodociągowa w Chojnie.

 

W latach 1982–1987 została wybudowana oczyszczalnia typu Bioblok 2 x 400 i kanalizacja deszczowa na osiedlu Borek we Wronkach. Należy tu podkreślić, że do 1987 r. cała kanalizacja w mieście była kanalizacją ogólnospławną. Budowa kanalizacji rozdzielczej zaczęła się dopiero z chwilą budowy oczyszczalni ścieków na osiedlu Borek.

 

 

Oprócz tych zmian ilościowych nieustannie dążono do jakościowej poprawy świadczonych usług, m.in. zastępując odcinki sieci wodociągowej z rur azbestowych rurami z PCV, modernizując proces odżelazienia i odmanganiania wody, wdrażając energooszczędne systemy pompowania, optymalizując procesy oczyszczania ścieków poprzez budowę zlewiska ścieków nieoczyszczonych.

 

W okresie swojego istnienia spółka wykonała szereg inwestycji, poczynając od tych, które usprawniają pracę i poprawiają same warunki pracy w przedsiębiorstwie, a kończąc na takich, które służą całej społeczności, oprócz ww. były to np.:

• 1998–1999 – przebudowa stacji pomp przy ul. Chrobrego we Wron- kach;

• 2005 – budowa sieci wodociągowej Wierzchucin – Marianowo – Ćmachowo, montaż instalacji napowietrzania SUW we Wronkach;

• 2006 – budowa stacji odwadniania osadów, modernizacja SUW w Chojnie;

• 2007 – budowa sieci wodociągowej Ordzin – Samołęż oraz Wartosław – Biezdrowo;

• 2008 – rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Nadbrzeżnej we Wronkach, budowa sieci wodociągowej Nowa Wieś – Marianowo – Wierzchocin;

• 2009 – modernizacja kanalizacji – Pl. Wolności we Wronkach;

• 09.2010 – budowa sieci wodociągowej do wsi Smolnica (6 km sieci, ponad 20 sztuk zasuw oraz 11 hydrantów);

• 2010 – modernizacja sieci kanalizacyjnej w obrębie ulic Sierakowska, Rynek i Poznańska oraz z budowa nowych odcinków na Rynku we Wronkach;

• 11.2010 – otwarcie nowej Stacji Uzdatniania Wody we Wróblewie.

 

W dniu 1 września 2010 r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie została podpisana umowa o dofinansowanie projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Wronki”. Jest to największa inwestycja tego typu realizowana w powiecie szamotulskim – wartość robót brutto wynosi 67,4 mln zł, a dofinansowanie z Funduszu Spójności – 37,8 mln zł. Zakończenie inwestycji zaplanowano na koniec I półrocza 2013 r., natomiast uzyskanie efektu ekologicznego projektu musi nastąpić do 30 czerwca 2015 r. Dzięki projektowi do końca 2013 r. zostaną zrealizowane następujące prace:

• rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków na os. Borek we Wronkach do wydajności Q= 2 000 /d;

• zmodernizowanie 2,33 km istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej;

• budowa 15,78 km nowych rurociągów kanalizacji oraz 7 przepompowni ścieków.

 

Od 2011 r. Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. we Wronkach posiada Certyfikat Jakości ISO 9001 i tytuł Wielkopolska Jakość.

 

ZAUFALI NAM

NOWA PUBLIKACJA

WYDAWCA

 

Quixi Media Sp. z o.o.
ul. Jana Matejki 1a
85-061 Bydgoszcz
telefon: +48 52 5513766

 

Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny
© Antoni Bochen