Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

w Wolsztynie

64-200 Wolsztyn 

Berzyna 6

tel. 68 384 25 25

tel./fax 68 384 35 41

pgk-wolsztyn@pgk-wolsztyn.pl

www.pgk-wolsztyn.pl

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej jest jednym z najważniejszych ogniw gospodarki Wolsztyna - miasta położonego pomiędzy dwoma malowniczymi jeziorami połączonymi żeglowną rzeką Dojcą.

 

PGK powstało na przełomie 1951-1952 roku jako przedsiębiorstwo wielobranżowe, którego działalność obejmowała zarówno produkcję i dostawę wody, odbiór i oczyszczanie ścieków, utrzymanie zieleni w mieście, jak i prowadzenie zakładu pogrzebowego czy dostawy gazu płynnego propan-butan.

 

30 października 1998 roku, w wyniku przeprowadzonej restrukturyzacji, powołano Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółkę z o.o., której 100% udziałowcem jest gmina Wolsztyn. 

 

 

Obecnie Spółka eksploatuje dwa ujęcia wody: wiodące dla miasta i gminy Wolsztyn we Wroniawach oraz drugie wiejskie. Sprzedajemy rocznie około 1,7 mln m3 wody pozyskanej z 10 studni głębinowych. Ujęcie wody we Wroniawach zlokalizowane w obrębie Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej powstało w latach 60. XX wieku. Wdrożono na nim metodę uzdatniania wody w warstwie wodonośnej. Iniekcja wody napowietrzonej do warstwy wodonośnej prowadzona jest poprzez studnie oraz położone w ich pobliżu (wokół filtra studziennego) specjalne otwory iniekcyjne. W efekcie iniekcji wokół filtra wytwarza się tzw. strefa aktywna, w której pod wpływem tlenu zawartego w napowietrzonej wodzie zachodzi utlenianie żelaza i manganu.

 

Proces ten jest katalizowany przez rozwijające się w strefie aktywnej bakterie żelaziste i manganowe. W wyniku tego rozproszone w wodzie żelazo dwuwartościowe i mangan utleniają się do nierozpuszczalnych (występujących również w naturalnym środowisku geologicznym) związków żelaza trójwartościowego i manganu czterowartościowego, które odkładają się stopniowo w porach warstwy wodonośnej. Związany z tym proces zmniejszania się porowatości przy objętości strefy aktywnej rzędu 10 tys. m3 (przy prawidłowej technologii stosowania metody) jest na tyle wolny, że ujęcie można bezpiecznie eksploatować znacznie dłużej niż typowe studnie głębinowe.

 

 

Metoda uzdatniania wody w warstwie wodonośnej zastosowana w ujęciu we Wroniawach pozwala na znaczne obniżenie kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych, w tym kosztów energii. Jej zaletą jest również eliminacja uciążliwych dla środowiska wód pochodzących z płukania filtrów, które powstają na tradycyjnych stacjach uzdatniania, a także ochrona filtrów studziennych i instalacji do poboru wody przed zarastaniem związkami żelaza. Technologia ta pozwala znacznie wydłużyć pracę pomp głębinowych, ponieważ pracują one w "czystej wodzie".

 

PGK dysponuje również nowoczesną oczyszczalnią ścieków o przepustowości 6000 m3/dobę, która oczyszcza ścieki odprowadzane z miasta i gminy Wolsztyn oraz z części terenu sąsiedniej gminy. Należy nadmienić, że na koniec 2014 roku gmina Wolsztyn została skanalizowana w 99%.

 

ZAUFALI NAM

NOWA PUBLIKACJA

WYDAWCA

 

Quixi Media Sp. z o.o.
ul. Jana Matejki 1a
85-061 Bydgoszcz
telefon: +48 52 5513766

 

Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny
© Antoni Bochen