Tarnobrzeskie Wodociągi

Sp. z o.o.

39-400 Tarnobrzeg

ul. Wiślna 1

tel. 15 823 22 95

fax 15 823 31 24

 biuro@wodociagi.tarnobrzeg.pl

www.wodociagi.tarnobrzeg.pl

 

Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o. rozpoczęła swoją działalność w 1967 roku i od tego czasu świadczy usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie miasta Tarnobrzeg. Na czele Spółki stoi Zarząd, mający do dyspozycji służby administracyjno-techniczne oraz wydziały: uzdatniania wody, oczyszczania ścieków oraz sieci wodociągowo-kanalizacyjnej.

 

W latach 2004-2009, przy udziale środków pomocowych z UE, firma zrealizowała w ramach Funduszu Spójności projekt pn. „Program
gospodarki wodno-ściekowej w Tarnobrzegu”. Kolejnymi przedsięwzięciami, zrealizowanymi z wykorzystaniem środków unijnych w latach 2007-2013 były: „Poprawa efektywności działania systemu zaopatrzenia w wodę północno-zachodniej części miasta Tarnobrzeg” oraz „Poprawa działania

i rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę miasta Tarnobrzeg”. W maju

i czerwcu 2010 roku, w wyniku przerwania wału wiślanego w miejscowości Koćmierzów koło Sandomierza, część Tarnobrzega (w tym oczyszczalnia ścieków i urządzenia sieciowe wod.-kan.) została zalana wodami powodziowymi. Spółka w bardzo szybkim tempie odbudowała zalaną oczyszczalnię i infrastrukturę wod.-kan.

 

W latach 2014-2015, we współpracy z pracownikami naukowymi
Politechniki Rzeszowskiej, zrealizowano na Wydziale Uzdatniania Wody projekt badawczy, którego celem było zwiększenie zdolności innowacyjnych przedsiębiorstwa w zakresie opracowania modernizacji technologii uzdatniania wody związanej z dalszą redukcją związków organicznych. Przeprowadzono szereg badań laboratoryjnych, modelowych, w skali półtechnicznej i technicznej, testując dostępne na polskim rynku koagulanty i pyliste węgle aktywne.

 

 

W roku 2015, na Wydziale Oczyszczania Ścieków, podjęto badania związane z doborem docelowej technologii przeróbki osadów ściekowych. Mając na uwadze zapewnienie niezawodnego działania sieci wod.-kan., podjęto prace inwentaryzacyjne z kamerowaniem najstarszych sieci.

 

Celem wyżej opisanych działań było umożliwienie podjęcia przez Zarząd Spółki strategicznych kierunków rozwoju, dotyczących modyfikacji istniejącej technologii uzdatniania wody oraz przeróbki osadów ściekowych, modernizacji sieci wod.-kan., a także decyzji o realizacji inwestycji przy współudziale środków z UE (perspektywa finansowa 2014-2020).

 

Obecnie Tarnobrzeskie Wodociągi przygotowują dokumentację dla zadań:
• instalacja sorpcji i biodegradacji na Stacji Uzdatniania Wody dla 
   Tarnobrzega;
• stacja termicznej przeróbki osadów ściekowych oczyszczalni 
   ścieków w Tarnobrzegu;
• renowacja systemu wodociągowo-kanalizacyjnego miasta
   Tarnobrzeg do realizacji, w celu aplikacji o dofinansowanie ze 
   środków UE (perspektywa 2014-2020).

 

Wszystkie podejmowane działania w zakresie przeprowadzania zadań inwestycyjnych przyczyniają się w znaczący sposób do ochrony zasobów wodnych i gleby na terenie Tarnobrzega oraz pozwalają zachować wysokie standardy związane z szeroko rozumianą ekologią i ochroną środowiska.

 

ZAUFALI NAM

NOWA PUBLIKACJA

WYDAWCA

 

Quixi Media Sp. z o.o.
ul. Jana Matejki 1a
85-061 Bydgoszcz
telefon: +48 52 5513766

 

Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny
© Antoni Bochen