ZGKiM Mszczonów

96-320 Mszczonów 

ul. Spółdzielcza 105

tel. 46 858 00 81 

fax 46 858 00 91

e-mail: zgkimmszczonow@wp.pl

www.bip.zgkim.mszczonow.pl

 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Mszczonów prowadzi działalność w zakresie:

  • wydobycia, uzdatniania i sprzedaży wody pitnej;
  • oczyszczania ścieków;
  • eksploatacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej;
  • wywozu stałych i płynnych nieczystości;
  • administracji gminnych budynków mieszkalnych;
  • innych usług na rzecz miasta i gminy.

 

 

Ponadto na mocy porozumienia międzygminnego obsługuje również w zakresie wodociągowo- kanalizacyjnym gminę Żabia Wola. Woda dla gminy Mszczonów pochodzi z siedmiu, a dla gminy Żabia Wola z trzech ujęć głębinowych i dostarczana jest przez 450 km sieć wodociągową. Mieszkańcy Mszczonowa zaopatrywani są w wodę dzięki dwóm stacjom jej uzdatniania: 1000-lecia (50 m3/h) i Badowo-Mściska (100 m3/h). W okresie grzewczym, po odzyskaniu ciepła i uzdatnieniu, podawana jest do sieci wodociągowej miasta także woda geotermalna, a pobierana dwoma ujęciami wiejskimi posiada tak wysoką jakość, że trafia do sieci bez uzdatniania.

 

 

Oddana do eksploatacji w 1993 roku mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków zlokalizowana jest w odległości ok. 1,5 km na północny zachód od centrum Mszczonowa. Jej maksymalna przepustowość wynosi 1900 m3/d, a ścieki doprowadzane 30 km siecią kanalizacyjną pochodzą od osób prywatnych, mieszkańców bloków wielorodzinnych oraz z zakładów przemysłowych i jednostek administracyjnych. Ścieki z szamb indywidualnych dowożone są wozami asenizacyjnymi.

 

 

Obecnie zakończyła się, rozpoczęta w 2014 roku, kompleksowa modernizacja oczyszczalni, polegająca na dostosowaniu procesów technologicznych do aktualnych wymagań dotyczących jakości ścieków oczyszczonych odprowadzanych do odbiornika oraz unowocześnieniu rozwiązań technicznych.

 

ZAUFALI NAM

NOWA PUBLIKACJA

WYDAWCA

 

Quixi Media Sp. z o.o.
ul. Jana Matejki 1a
85-061 Bydgoszcz
telefon: +48 52 5513766

 

Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny
© Antoni Bochen