Zakład Wodociągów

i Kanalizacji Sp. z o.o.

34-120 Andrychów

ul. Batorego 68

tel. 33 875 26 40

fax 33 875 26 40

e-mail: zwik@andrychow.pl

www.zwik.andrychow.pl

 

Początki powojennej historii wodociągów i kanalizacji w Andrychowie sięgają połowy lat pięćdziesiątych XX wieku. W dniu 1 stycznia 1955 r. Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Andrychowie powołało do życia Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej. Po reformie administracyjnej kraju Wojewoda Bielski utworzył od dnia 1 stycznia

1976 r. Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bielsku-Białej, w skład którego wszedł m.in. wydzielony z MPGK, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Andrychowie. W grudniu 1991 r. Rada Miejska

w Andrychowie podjęła uchwałę o utworzeniu gminnego zakładu budżetowego o nazwie Zakład Wodociągów i Kanalizacji, który w dniu

29 lipca 2005 roku, na podstawie uchwały Rady Miejskiej, został przekształcony w spółkę prawa handlowego, to jest w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, ze 100% udziałem Gminy Andrychów.

 

 

Obecnie Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Andrychowie prowadzi działalność w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy zajmującej powierzchnię 100,5 km² i liczącej około 44 tys. mieszkańców. W celu poprawy jakości życia mieszkańców oraz ochrony stanu środowiska naturalnego, w dniu 3 lutego 2012 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w Krakowie podpisano umowę o dofinansowanie z Funduszu Spójności,

w ramach „Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013” projektu pod tytułem: „Budowa i Modernizacja Systemu Gospodarki Wodno-Ściekowej w Gminie Andrychów”.

 

 

Obecnie Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Andrychowie prowadzi działalność w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy zajmującej powierzchnię 100,5 km² i liczącej około 44 tys. mieszkańców. W celu poprawy jakości życia mieszkańców oraz ochrony stanu środowiska naturalnego, w dniu 3 lutego 2012 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w Krakowie podpisano umowę o dofinansowanie z Funduszu Spójności,

w ramach „Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013” projektu pod tytułem: „Budowa i Modernizacja Systemu Gospodarki Wodno-Ściekowej w Gminie Andrychów”.

 

 

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 88.269.047,11 PLN,

z czego kwota 43.431.205,87 złotych to dotacja z Funduszu Spójności Unii Europejskiej. Przedmiotem projektu jest:

• uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze gminy   

   Andrychów poprzez wyposażenie wszystkich miejscowości leżących w jej

   granicach w sieć kanalizacji sanitarnej;

• przebudowa oczyszczalni ścieków w Andrychowie;

• przekształcenie oczyszczalni ścieków w Inwałdzie w przepompownię;

• modernizacja stacji uzdatniania wody Olszyny w Andrychowie;

• przebudowa wodociągu na trasie Czaniec-Andrychów.

Po zrealizowaniu projektu wskaźnik skanalizowania gminy Andrychów zwiększy się z 71% do 82%, co znacząco wpłynie na stan środowiska naturalnego oraz poprawi się jakość wody pitnej dostarczanej mieszkańcom.

 

ZAUFALI NAM

NOWA PUBLIKACJA

WYDAWCA

 

Quixi Media Sp. z o.o.
ul. Jana Matejki 1a
85-061 Bydgoszcz
telefon: +48 52 5513766

 

Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny
© Antoni Bochen