Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

23-400 Biłgoraj

ul. Łąkowa 13

tel. 84 688 18 52

e-mail: pgkspzoo@o2.pl

www.pgk.bilgoraj.pl

 

Historia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Biłgoraju sięga

1959 roku. Na przestrzeni lat firma była wielokrotnie przekształcana, aby ostatecznie, 1 lipca 1997 roku, stać się spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, której jedynym właścicielem jest Gmina Miejska Biłgoraj. 

 

Przedsiębiorstwo świadczy usługi dla 27 000 mieszkańców Biłgoraja w zakresie dostarczania wody pitnej, odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. W posiadaniu Spółki znajduje się miejska infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna, do której zalicza się m.in.: zmodernizowana stacja uzdatniania wody, mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków oraz sieć wodociągowa
i kanalizacyjna. Powstałe osady ściekowe poddawane są odwodnieniu i higienizacji, a następnie wykorzystywane do celów rolniczych oraz rekultywacji terenów.

 

 

Wytworzony w procesie oczyszczania biogaz wykorzystywany jest natomiast do celów technologicznych i ogrzewania pomieszczeń.

 

 

 

Badanie wody i ścieków wykonuje laboratorium posiadające certyfikat zarządzania jakością ISO 9001: 2009. Spółka zarządza także składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.

 

 

ZAUFALI NAM

NOWA PUBLIKACJA

WYDAWCA

 

Quixi Media Sp. z o.o.
ul. Jana Matejki 1a
85-061 Bydgoszcz
telefon: +48 52 5513766

 

Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny
© Antoni Bochen