Historia higieny wodą pisana

Po roku ciężkiej pracy przedstawiamy Państu owoc naszych zmagań - publikację, jakiej w Polsce jeszcze nie było!

 

Zapraszamy do zapoznania się z naszym serwisem!

WODOCIĄGI POLSKIE

Serwis branży wodociągowo-kanalizacyjnej

Głównym założeniem serwisu branżowego WODOCIĄGI POLSKIE jest zaprezentowanie dziejów, a także współczesnej problematyki branży wodociągowo-kanalizacyjnej.

 

Woda jest jednym z najważniejszych zasobów Ziemi. Bez niej nie ma życia. Dlatego tak ważne jest poznanie jej właściwości oraz dokładne zbadanie cyklu hydrologicznego, czyli drogi, jaką odbywa woda, zmieniając swój stan z ciekłego, poprzez gazowy, w stały, i odwrotnie. Wiedziały o tym już plemiona koczownicze, które lokowały swoje osady w pobliżu zbiorników wodnych i budowały pierwsze prowizoryczne studnie. 

 

Historia wodociągów sięga czasów antycznych. Pierwszy akwedukt o długości około 50 km powstał w Sumerze i prowadził do Niniwy. Sieć wodociągową stworzyli także starożytni Grecy, ale prawdziwymi mistrzami okazali się Rzymianie, którzy wybudowali kilkaset kilometrów sieci wodociągowej dostarczającej wodę do wielu miast. W średniowieczu funkcje wodociągów pełniły początkowo studnie i ustępy. Z czasem, wraz ze zmianą podejścia do samych pojęć czystości i higieny, zaczęto także tworzyć sieć wodociągową.

 

Prawdziwy jej rozwój nastąpił w okresie industrializacji, gdzie oprócz masowej budowy wodociągów i kanalizacji zaczęto zwracać także uwagę na jakość wody czy sposoby odprowadzania i oczyszczania ścieków.

 

Dziś najważniejszym zagadnieniem jest racjonalne i ekologiczne wykorzystanie tej życiodajnej substancji. Z problemem tym muszą zmierzyć się zarówno przedsiębiorstwa wodociągowe, jak i ich odbiorcy. Dlatego warto zapoznać się z ciekawą i bogatą historią wodociągów w Polsce i na świecie, a także dowiedzieć się, czym jest woda i skąd się bierze w naszych kranach.